با توجّه به گران بودن اسانس طبیعی عطرسازی، مخصوصاً اسانس گل‌ها، خریداران آن نیاز دارند بدانند که آیا اسانس طبیعی، با مادّه‎ی شیمیایی یا حلّال ترکیب شده یا به صورت 100% طبیعی است.

برای این امر مهم، قطعی‌ترین راه، شناسایی موادِّ موجود در اسانس طبیعی مورد آزمایش، با دستگاه‌های آنالیزی قوی و جدید، از جمله جی.سی. مَس و مقایسه‎‌ی نتایج بدست آمده با نتایج استاندارد موجود از اسانس‌های طبیعی همان مادّه‌ی اوّلیّه‌ی طبیعی است.

شریف عطّار