سوال: چرا اسانس‌های وارداتی شرکت الف که توسّط دلالان از کشور پاکستان وارد می‌شود بهتر از اسانس‌های عرضه شده در ایران است؟

پاسخ: شرکت‌های عطرسازی، با توجّه به سفارش مشتری، قیمت و در نتیجه کیفیّت محصولات‌شان را کاهش می‌دهند.

اوّلین راه، کاهش قیمت، رقیق نمودن عطر با حلّال؛

دوّمین راه، حذف یا کاهش نسبت موادِّ اوّلیّه‌ی گران یک عطر؛

سوّمین راه، جایگزینی مادّه‌ی اوّلیّه‌ی درجه‌ی یک اروپایی، با موادِّ درجه‌ی دو یا سه‌ی آسیایی است.