مقاله ی موادِّ اوّلیّه ی نوآورانه در عطر از لینک ذیل قابل دانلود می باشد:

http://s5.picofile.com/file/8144837926/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%91%D9%90_%D8%A7%D9%88%D9%91%D9%84%DB%8C%D9%91%D9%87_%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D8%B9%D8%B7%D8%B1.pdf.html

شریف عطّار