ذیلاً می توانید ترجمه مقاله ی مذکور را دانلود فرمایید:

http://s5.picofile.com/file/8143218734/%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87_%D9%86%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%8C_%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5_%D8%B9%D8%B7%D8%B1.pdf.html

شریف عطّار