عطری با طلیعه­ ی ترش و تلخ که به نوتی جدید بوجود آمده از آکورد "نعناع هندی" و وانیل ختم می­ شود. آکوردی بدیع که گل سرسبد نوت ­های این عطر است و از خلّاقیّت هنر عطّار سرچشمه می­ گیرد.

در روزگاری که عطرهای تمیز (Clean) رسم و مُد بازار عطرهای مردانه می­ باشد، توقّع این است که رایحه ­های خارج از روند رایج، فقط بتوانند در عرضه­ های نیشِ یا در طرّاحی برای افراد خاص (عطرهای سفارشی) حضور داشته باشند. امّا تِغ، علی­ رغم دنبال ننمودن روند رایج، به موفّقیّت در فروش دست می ­یابد.

شاید بتوان تغ را عطری قطبی نامید. چرا که ممکن است افرادی بشدّت عاشق آن باشند و بلعکس برخی متنفّر. علی ­رغم این، تِغ با پذیرش ریسکِ عرضه­ ی رایحه ­ای خارج از روند بازار و حائز بودن آکوردی نو، مورد تحسین است.

شریف عطّار