ذیلاً می‌توانید لغت‌نامه‌ی انگلیسی به فارسی مربوط به عطرسازی را دانلود و استفاده نمایید:

http://s6.picofile.com/file/8198475350/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF_%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%AA_%D8%B9%D8%B7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C%D8%8C_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C_%D8%A8%D9%87_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C.docx.html

شریف‌عطّار