سوال:

چرا گفته میشود عطرها را روی پوست خود نمالید و اسپری کنید چون باعث شکستن مولکول‌های عطر میشود؟

پاسخ:

آنچه کاربران خارجی عطر در این خصوص بیان می‌نمایند این است که پس از استفاده از عطر روی پوست، چه بصورت اسپری چه رول، از مالش عطر با دست خودّداری نمایید تا پیوندهای فیزیکی ایجاد شده بین مولکول‌های عطر از هم گسیخته نشوند.

لازم به ذکر است، در خصوص صحّت این ادّعا، تاکنون در منابع قابل اعتماد، مطلبی مشاهده ننموده‌ام.