شاید بارها شنیده باشیم که فلان عطر، عطر حرم می‌باشد، خیلی خز شده، بوی گلاب می‌دهد، عربی است و یا ... .

اگر نگاهی حرفه‌ای به این موضوع داشته باشیم، فارغ از میزان رواج عطر، استفاده در اماکن مذهبی و یا بکارگیری توسّط یک قوم خاص، اصول زیباشناختی بکار رفته در طرّاحی، کارکردهای لازم هر عطر، بدیع بودن رایحه و مهم‌تر از همه، خلّاقیّت در آفرینش آن اثر هنری است که چهارچوب لازم برای قضاوت ما را فراهم می‌سازد تا بتوان تحلیلی کارشناسانه از آن ارائه داد.